Menu Items

Day 1 Arrive Srinagar
Day 2 Srinagar – Sonamarg – Srinagar
Day 3 Srinagar – Gulmarg – Srinagar
Day 4 Srinagar – Pahalgam
Day 5 Pahalgam – Srinagar
Day 6 Depart Srinagar

Romantic Kashmir