Menu Items

Day 1 Arrival Srinagar
Day 2 Srinagar -Kargil
Day 3 Kargil-Leh
Day 4 Leh
Day 5 Leh-Nubra Valley via Khardung-La Pass
Day 6 Nubra Valley -Pangong Lake
Day 7 Pangong Lake -Leh
Day 8 Leh-Sarchu
Day 9 Sarchu- Manali
Day 10Manali Sightseeing – Delhi
Day 11Reach Delhi

Mystical Leh with Srinagar & Manali